phone 02-1171516    jingathailand

 

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในเครื่องดื่ม จิงก้า จาก คอเลสเตอรอล 500 ปัจจุบัน…..

(พระปลัด) สมเกียรติ ใจบุญ รองเจ้าอาวาสวัดบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง เคยมีโรคตับอักเสบ ปัจจุบันหายเป็นปกติ และเคยมีคอเลสเตอรอลสูงถึง 500 ปัจจุบัน ผลคอเลสเตอรอลเป็นที่น่าพอใจ และได้ดื่ม เครื่องดื่ม จิงก้า ต่อเนืองถึง 1 ปี ร่างกายท่านแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนือง

ขมบทสัมภาษณ์

www.facebook.com/jingathailand