phone 02-1171516    jingathailand
ระวังกันด้วยนะ! ห้ามใช้น้ำนี้หุงข้าวเด็ดขาด ระวังเสี่ยงโรคมะเร็ง!

ระวังกันด้วยนะ! ห้ามใช้น้ำนี้หุงข้าวเด็ดขาด ระวังเสี่ยงโรคมะเร็ง! 

  
เมื่อปรุงอาหารโดยวิธีต้มหรือนึ่งต้องใช้น้ำต้มสุกหรือน้ำกรองเท่านั้น หากใช้น้ำประปาปรุงอาหาร ปริมาณคลอรีนในน้ำเมื่อถูกต้มรวมกับอาหารแล้วจะทำให้คลอรีนไปจับตัวอยู่ที่อาหาร ดังนั้นควรเลือกใช้น้ำกรองแล้วเท่านั้น

 

 
คลอรีนถูกใช้เพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำ ซึ่งคลอรีนมีผลทำให้ระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจและปอด เมื่อสะสมในร่างกายเป็นระยะยาวแล้วอาจทำให้เกิดสารพิษเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้
เมื่อใช้น้ำที่มีคลอรีนล้างทำความสะอาดผักผลไม้ คลอรีนจะทำลายวิตามินที่มีอยู่ในผักผลไม้ และเมื่อใช้น้ำที่มีคลอรีนอาบน้ำ 40%ของคลอรีนจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายจากการหายใจ 30%จะถูกดูดซึมเข้าทางผิวหนัง หากใช้ดื่มจะส่งผลเป็น6-8เท่า ซึ่งเพิ่มอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งของวัยกลางคนมากขึ้น30%

ตายล่ะ!ที่ผ่านมาไม่รู้มาก่อนว่ามันน่ากลัวขนาดนี้ กินไปเท่าไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยทำไงดี?!

ที่มา :  liekr