phone 02-1171516    jingathailand
8 คุณประโยชน์ศัตรู "มะเร็ง"

 

มะเร็ง หรือ เนื้องอกร้าย เราขอแนะนำ “ศัตรูของมะเร็ง” อีกหนึ่งวิธีป้องกันการเกิดมะเร็งที่คุณเองก็สามารถทำได้ วันนี้

1. ศัตรูของมะเร็งกระเพาะอาหารคือ กระเทียม  
2. ศัตรูของมะเร็งตับคือ เห็ด  
3. ศัตรูของมะเร็งตับอ่อนคือ บร็อคโคลี่  
4. ศัตรูของมะเร็งปอดคือ ผักโขม  
5. ศัตรูของมะเร็งลำไส้คือ หน่อไม้น้ำ  
6. ศัตรูของมะเร็งเต้านมคือ สาหร่ายทะเล  
7. ศัตรูของมะเร็งผิวหนังคือ หน่อไม้ฝรั่ง  
8. ศัตรูของมะเร็งปากมดลูกคือ ถั่วเหลือง