phone 02-1171516    jingathailand
แพทย์แจง 7 ผักสด อะไรบ้าง ?? ที่มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน

 กินบ่อยความจำเสื่อม ก่อมะเร็ง

 

     นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เผย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีออกตรวจสอบผักในตลาดสด จ.อุดรธานี พบว่าผักที่มีสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชตกค้างจำนวนมาก 

 
ขอบคุณภาพจาก VoiceTV

 

มะเขือเปราะ กะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง ผักชีฝรั่ง แตงกวา ผักคะน้า และผักกาดขาว 7 ผักสดที่มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน

       

     นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เผย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีออกตรวจสอบผักในตลาดสด จ.อุดรธานี พบว่าผักที่มีสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชตกค้างจำนวนมากเกินมาตรฐาน 7ลำดับแรก ได้แก่ มะเขือเปราะ กะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง ผักชีฝรั่ง แตงกวา ผักคะน้า และผักกาดขาว ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

     

     นพ.สัญชัยกล่าว "หากได้รับในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง จะสะสมในร่างกายแสดงผลในระยะยาว อาการแสดงที่พบคือ ผิวหนังตกสะเก็ดแห้งแตก ความจำเสื่อม เป็นหมัน แท้งลูก มะเร็งตับ และมะเร็งลำไส้ แต่หากได้รับในปริมาณมากจะแสดงอาการหลอดลมแห้ง ตาแดง น้ำมูกไหล คันตามผิวหนังอาเจียน ท้องร่วงและสูญเสียความรู้สึก จึงขอแนะนำผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือรับประทานผักให้ปลอดภัย และล้างผักให้สะอาดก่อนนำไปประกอบอาหารทุกครั้ง" 

 

ที่มา http://news.voicetv.co.th/thailand/30811.html