phone 02-1171516    jingathailand
‪เส้นเลือดดำส่วนลึกอุดตันคืออะไร‬ ?

 

โดยปกติเลือดในหลอดเลือดดำจะไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในหลอดเลือดดำนั้นจะมีลิ้นปิด-เปิด แต่เมื่อเกิดจากอักเสบ-บาดเจ็บของหลอดเลือดดำในส่วนที่อยู่เหนือ ลิ้นปิด-เปิด จะทำให้ร่างกายสร้างลิ่มเลือดมาที่บริเวณที่หลอดเลือดดำอักเสบ ( เปรียบเสมือน ธานน้ำไหล แต่มีก้อนหินมาขวางทาง ) ทำให้เกิด การไหลเวียนที่ไม่ราบลื่น ( Turbulent flow ) เลือดดำจึงหยุดไหลเวียนและจับแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด

แน่นอนว่า ถ้าเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ก็จะทำให้ เลือดดำไม่สามารถไหลเวียนได้ ทำให้มีภาวะ ขาดบวมเท้าบวม หรือ เกิดภาวะแผลเรื้อรังในบริเวณข้อเท้า แต่อันตรายที่ร้ายแรงกว่า คือ ถ้ามีแรงดันที่มากขึ้นจากหลอดเลือดดันที่อยู่ต่ำลงไปจากจุดอุดตัน จะทำให้ ลิ่มเลือดที่อุดอยู่หลุดขึ้นไปได้ และ อาจไปอุดบริเวณปอด

อาการที่มีลิ่มเลือดไปอุดปอดคนไข้จะมีอาการดังนี้คือ 
หายใจลำบาก
เวลาหายใจเข้าเจ็บเหมือนถูกมีดแทง
ไอ หรือไอเป็นเลือด
หัวใจเต้นเร็ว
ช็อก (วัดความดันโลหิตไม่ได้)

อยู่ดีๆ คนเราจะไม่เกิดโรคเส้นเลือดดำอุดตันส่วนที่ลึกนะครับ มักพบว่ามีปัจจัยดังต่อไปนี้
คนแก่ที่ไม่สบายและ นอนไม่เคลื่อนไหวมากว่า 3วัน
คนไข้ที่เป็นอัมพาต
มีการเข้าเผือกขาและ ห้ามเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน
คนไข้หลังผ่าตัดทำให้ต้องนอนนาน เช่น ผ่าตัดสะโพก
การที่ต้องนั่งรถ รถไฟ เครื่องบิน หรือนั่งไขว่ห้าง
การใช้ยาคุมกำเนิด 
การตั้งครรภ์ หลังคลอด
โรคมะเร็ง
โรคทางพันธุกรรมบางโรค

ถ้าคนใกล้ตัวท่านมีอาการดังกล่าวอย่างนิ่งนอนใจนะครับ รีบไปโรงพยาบาลและรับการรักษาเมื่อวินิจฉัยว่ามีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ แพทย์จะให้ยาเพื่อยับยั้งไม่ให้มีลิ่มเลือดเกิดมากขึ้นไปอีก การให้ยามีทั้งยาฉีดและยากิน การให้ยาฉีดอาจให้ในระยะแรกๆและให้ยากินต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน ยากินที่แพร่หลายคือ ยา Warfarin (ชื่อการค้า Coumadin) เมื่อให้ยานี้แพทย์จะเจาะเลือดติดตามผลของยาโดยเฉพาะในระยะแรกๆ ดังนั้นอาจมีการปรับขนาดยา ผู้ป่วย ควรพบแพทย์ตามนัด และกินยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด การกินยาผิดขนาดอาจไม่ได้ผลต่อการรักษา และถ้ากินมากเกินไปอาจมีเลือดออกผิดปกติได้

ข้อมูล จาก แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว